Přihlášení do závoduRegistruj se
do závodu 

O registraci do dalšího ročníku
vás budeme informovat.
 

Trasy a startovné 12. ročníku bude upřesněno.

Routes and starting fees will be specified.


Burčáková trasa = Long route
Pohodová trasa = Easy route

Jednotlivec / Single

Burčáková trasa

Jednotlivec / Single

Burčáková trasa

Jednotlivec / Single

Burčáková trasa

Rodinný tým / Family team

Burčáková trasa

Rodinný tým / Family team

Burčáková trasa

Rodinný tým / Family team

Burčáková trasa

Firemní tým / Company team

Burčáková trasa

Firemní tým / Company team

Burčáková trasa

Firemní tým / Company team

Burčáková trasa

Ženský tým / Female team

Burčáková trasa

Ženský tým / Female team

Burčáková trasa

Ženský tým / Female team

Burčáková trasa

Tandemy (dvoukolo)

Burčáková trasa

Tandemy (dvoukolo)

Burčáková trasa

Tandemy (dvoukolo)

Burčáková trasa

Elektrokola (MUŽI, ŽENY)

Burčáková trasa

Elektrokola (MUŽI, ŽENY)

Burčáková trasa

Elektrokola (MUŽI, ŽENY)

Burčáková trasa

Dětské závody

Burčáková trasa

Dětské závody

Burčáková trasa

Dětské závody

Burčáková trasa

Dospělí

Pohodová trasa

Dospělí

Pohodová trasa

Dospělí

Pohodová trasa

Děti

Pohodová trasa

Děti

Pohodová trasa

Děti

Pohodová trasa

Platí při obdržení startovného do 5 dnů po provedení registrace/Entry fee valid when received till 5 days after registration.

Startovným se rozumí poplatek za organizační služby, celého týmu pořadatelů, časomíry a zpracování výsledků, myčku kol, bezpečnou zónu, zdravotní a záchranné zabezpečení, startovní číslo, občerstvení během závodu, jídlo po závodu - vakuovaný těstovinový salát a 0,5l balená voda, doprovodný program, účast v tombole.

Zrušení registrace nebo nenastoupení k závodu z jakýchkoli příčin, které nezpůsobil organizátor závodu, není důvodem vrácení startovného. Jediný případ vrácení startovného je, když organizátor svým zaviněním zmařil možnost startu účastníka. Výjimku tvoří vážné zdravotní důvody, které účastník doloží organizátorovi lékařskou zprávou.

Případné dodatečné požadavky na změny tras budou zpoplatněny á 100 Kč. Důvodem jsou vícenáklady na startovní čipy a časová náročnost. Děkujeme za pochopení.

Platby bankovním převodem

Použijte prosím následující:

Platby v rámci České republiky

  • Číslo bankovního spojení/Bank account: bude upřesněno/will be specified

  • IBAN: 

  • BIC kód:

Platby v rámci Slovenska – platby pouze v Eurech

  • Číslo bankovního spojení: bude upřesněno.

  • IBAN:

  • BIC kód:


© 2020 Newberg s.r.o. - Author Valtické Cyklobraní - závod nejen horských kol