cyklobrani

Příběh první - Zámeček Belveder

Tak jako Cyklobraní už píše pátým rokem svůj příběh, mají jej i památky a mezníky, jimiž vede Burčáková trasa Valtického cyklobraní. Tyto příběhy bychom vám chtěli vyprávět a zpříjemnit volné chvíle, které ještě zbývají do letošního v pořadí již 5. závodu Author Valtické Cyklobraní.

belveder02A protože začínat by se mělo vždy od začátku, začneme i my příběhem Zámečku Belveder, který bude letos opět tvořit krásné zázemí celého závodu, jeho start a nově i registraci do závodu pro rok 2015. Tuto často opomíjenou, méně známou a přesto nádhernou stavbu Lednicko-valtického areálu najdete asi 1 km severně od náměstí Svobody u fotbalového hřiště na okraji Valtic. Tak jako většinu staveb areálu navrhl a postavil i Belveder včetně přilehlé bažantnice architekt Josef Hardtmuth. Přestože v zadání knížete Jana Josefa I. bylo postavit právě a jenom pěknou bažantnici, nebyl by to Josef Hardtmuth, aby se toho nezhostil po svém. Navrhl objekt – stavbu v empírovém stylu, který byl pěknou bažantnicí, ale nakonec i oblíbeným místem šlechty, která se odtud mohla kochat překrásným výhledem na nedaleký Mikulov, přilehlé vinice a pohledem na vápencové kopce Pálavských vrchů. V hospodářské části zámečku se ale bažanti dle dobové literatury opravdu chovali, a to zlatí, stříbrní a navíc mezi bažanty jste mohli zahlédnout i pávy. K mnoha venkovním úpravám došlo v 70. letech 19. stol. především však v důsledku nutné změny terénu v souvislosti s výstavbou železnice, jejíž provoz byl slavnostně zahájen na konci roku 1872. Roku 1894 objekt částečně vyhořel a celkové renovace trvaly v podstatě až do oku 1913 – bylo totiž nutné vyměnit krovy, střechu, podlahu, omítky i provést důležité zámečnické práce.

V roce 1928 došlo k dalším úpravám, ale především k vybavení interiéru zajímavým mobiliářem, a to až z vídeňské galerie ale také místního lednického zámku, Čínského letohrádku a Hraničního zámku. Zcela jistě nejtěžším obdobím bylo pro zámeček to během 2. světově války a také během vlády KSČ. Bombardování na jaře 1945 sice Belveder nijak neponičilo, objekt ale obsadilo ruské vojsko, které jej okupovalo téměř až do konce července. Následně byl celý objekt zkonfiskován na základě dekretu prezidenta republiky. Od roku 1951 se v zámečku skladovalo obilí, což bohužel značně poničilo jeho exteriér i interiér. Roku 1958 požádal předseda včelařskohedvábnické komise Československé akademie zemědělských o přidělení Belvederu genetické laboratoři ČSAZV v Lednici pro výzkumné účely. Příprava interiérů pro ČSAZV se však oproti původním plánům zdržela a úpravy, které následně proběhly poničily charakter celého zámečku zevnitř i venku. Ale i za této doby zažil zámeček svou malou chvilku slávy, když se tady v roce 1979 natáčel známý český film Indiáni z Větrova.

Novodobá porevoluční historie zámečku je poznamenána spory mezi Památkovým ústavem v Brně a viníky havarijního stavu Belvederu, ale také pozitivní zprávou zapsáním celého Lednicko-valtického areálu do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO (1996). Práce na obnovu zámečku byly zahájeny roku 1999 a v podstatě trvají dodnes.

Použitý zdroj: www.zamek-valtice.cz  

 

Vytisknout

POHODA, BABÍ LÉTO, BURČÁK - 29. 9. 2018

Generální partneři

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři